Flot ekstern audit af kvalitetsledelsessystemet på myndighedsområdet

Det gik rigtig godt, da den eksterne audit var på besøg hos en del af Techs institutter og centre i forbindelsen med re-certificeringen af kvalitetsledelsessystemet på myndighedsområdet. Fra prodekanen lyder der stor ros til de medarbejdere, der arbejder med systemet.

Det omfattende kvalitetsledelsessystem, der sikrer den høje kvalitet i Techs myndighedsbetjening, er – som det første af sin slags i Europa – ISO9001 certificeret. For at fastholde certificeringen skal systemet hvert tredje år gennemgå en dybdegående ekstern re-certificeringsaudit, hvilket skete i uge 22 og 23 med besøg hos ECE, AGRO, ECOS, DCA og DCE. Den eksterne audit var en succes med ros fra auditor for den måde, systemet lever på i organisationen:

”At den eksterne audit gik så godt, fortæller mig, at vores medarbejdere er rigtig, rigtig dygtige til at arbejde med rådgivning inden for kvalitetsledelsessystemet. Den eksterne audit fandt ingen afvigelser i institutter og centre, kun nogle få mindre afvigelser, der går på systemet frem for opgaveløsningen. Og det er virkelig godt gået, siger Ole Hertel, Techs prodekan for myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde.

De få mindre afvigelser, der alle er forholdsvis ukomplicerede at rette til, blev suppleret med 16 forslag fra auditor til, hvordan vi kan gøre systemet endnu bedre. Dermed peger alt på, at vi kan se frem til et nyt ISO9001-certifikat den 1. september 2023, når det nuværende udløber. Og det er vigtigt, lyder det fra Ole Hertel:

”Med vores kvalitetsledelsessystem og ISO9001-certificeringen kan vi enkelt dokumentere, at vi gør vores arbejde godt. Certificeringen er et stempel, der fortæller, at vi lever op til nogle klart definerede kvalitetsmål, så vi står stærkt, når vi skal ud at sælge vores rådgivning. Dermed ved ministerierne også, at vi gør tingene ens hver gang, at der er konsistens i vores måde at arbejde på – kort sagt, at vi har styr på det, vi laver.”

Kvalitetsansvarlige (kvalitetskoordinatorerne fra DCA, DCE og Tech) skal nu redegøre for, hvordan de fundne afvigelser skal håndteres. Dette skal rapporteres til auditor inden den 15. august 2023.