Høringsproces for ingeniørområdet skydes i gang

Høringsforslaget for den foreslåede nye organisering af ingeniørområdet er nu sendt i høring. Høringsprocessen løber frem til 1. september, hvorefter høringssvarene vil indgå i beslutningsgrundlaget for den endelige beslutning. På samme tid vil der være en proces, der ved inddragelse af blandt andre medarbejderne på ingeniørområdet, skal kvalificere den nye organisering.

Faculty of Technical Sciences har indledt en proces for at etablere en ny organisering af ingeniørområdet. Nu skydes høringsprocessen igang. (Foto: Maria Randima, AU)
Faculty of Technical Sciences har indledt en proces for at etablere en ny organisering af ingeniørområdet. Nu skydes høringsprocessen igang. (Foto: Maria Randima, AU)

Faculty of Technical Sciences har indledt en proces for at etablere en ny organisering af ingeniørområdet, der indbefatter etableringen af fire nye ingeniørinstitutter centreret om faglige fællesskaber, der hver indeholder både diplom- og civilingeniøruddannelser.

Der indledes derfor en høringsproces på AU, der omfatter den foreslåede nye struktur samt baggrund og målsætninger herfor. Høringsforslaget vil blive fremsendt til de høringsberettigede parter:

  • TECH sikrer høring af alle institutter, akademisk råd, FSU, FAMU og Nat-Tech Administrationscenter.
  • Ingeniørhøjskolen og Institut for Ingeniørvidenskab sikrer inddragelse af institutfora, LSU og institutledelserne.
  • Fakultetsledelserne på TECH, NAT, Arts, Health og BSS får mulighed for at afgive høringssvar og sikrer selv eventuel inddragelse af relevante parter.
  • Sci-Tech-Tinget sikrer inddragelse af relevante studenterorganisationer.
  • Medarbejdere på TECH har desuden mulighed for at afgive høringssvar.

Der er høringsfrist for forslaget 1. september, og herefter vil en indstilling om beslutning med høringsbemærkninger behandles på mødet i AU’s bestyrelse 8. oktober 2020. Såfremt bestyrelsen tilslutter sig forslaget, vil en ny organisering træde i kraft 1. januar 2021.

Parallelt med høringsprocessen vil en inddragelsesproces, via arbejdsgrupper, give medarbejdere mulighed for at sætte præg på det, der skal fyldes i de strukturelle rammer.

Yderligere informationer om inddragelsesprocessen følger i slutningen af juni.

Læs mere om processen på hjemmesiden Proces for ny organisering af ingeniørområdet.