Lukning af døre til Danmarks Største Fredagsbar den 8. september

I forbindelse med den store fredagsbar i Universitetsparken fredag den 8. september 2023, vil skallen for følgende bygninger bliver aflåst:

  • 1120-1122: Aflåst hele dagen, medarbejderadgang kan benyttes
  • 1130-1135 (Biokæden): Aflåst hele dagen, medarbejderadgang kan benyttes
  • 1170 – 1172: Aflåst fra kl. 12:00, herefter kan medarbejderadgang benyttes
  • 1220-1223 (Biohuset): Aflåst hele dagen, medarbejderadgang kan benyttes
  • 1510-1515 (Kemi): Aflåst fra kl. 14:15, herefter kan medarbejderadgang benyttes
  • 1520-1550 (Fysik, Matematisk, Biologi): Aflåst fra kl. 14:15, herefter kan medarbejderadgang benyttes
  • 1870-1876 ((Universitetsbyen): Aflåst fra kl. 14:15, herefter kan medarbejderadgang benyttes

Udover at lukke for de studerendes adgang, vil der være vagter på ovennævnte bygninger i tidsrummet 12:00-02:00. Ansatte vil stadig have adgang til bygningerne via deres adgangskort. 

ALT festligt aktivitet i bygningerne vil blive stoppet af vagterne, uanset om det er studerende eller medarbejdere (dette gælder også en fredagsøl).

Har I et arrangement i jeres bygninger, som allerede er planlagt, skal I kontakte Maria Svenstrup Harder msh@au.dk hurtigst muligt. Arrangementer/aktiviteter som ikke er indmeldt, vil blive stoppet af vagterne uden varsel.

Læs mere om Danmarks Største Fredagsbar