Ministerbesøg på AU Foulum

Grøn omstilling i landbruget, veterinæruddannelse og ikke mindst fjernelse af omproriteringsbidraget var emnerne for fødevareminister Rasmus Prehn besøg hos Aarhus Universitet i Foulum.

Fødevareminister Rasmus Prehn (tv) i samtale med rektor Brian Bech Nielsen og dekan Eskild Holm Nielsen (th). Foto: Claus Bo Andreasen.

Forskningen på AU Foulum er på mange områder forudsætningen for at landbruget og de tilknyttede virksomheder kan reducere belastningen af klima, natur og miljø. Det er samtidig forskning, som kan gøre dansk landbrug, fødevarevirksomheder og myndigheder markedsledende i den europæiske og globale grønne omstilling.

Der er derfor et paradoks, at rammebevillingen til myndighedsrådgivningen, som udgør basisbevillingen for forskningen på Foulum, er under lagt et årligt omprioteringsbidrag på to procent.

Umiddelbart lyder to procent ikke af meget men det har betydet at bevillingen i 2021 er omkring 138 mio. kr. mindre end i 2009, og det har krævet både besparelser og fyringsrunde på TECH.

En fjernelse af omprioteringsbidraget stod derfor højt på den ønskelisten, som rektor Brian Bech Nielsen og dekan Eskild Holm Nielsen præsenterede for fødevareminister Rasmus Prehn, da han fredag 27. august besøgte universitetets afdeling i Foulum.

Ved besøget præsenterede lektor Morten Ambye-Jensen fra Institut for Bio- og Kemiteknologi for AUs eksperimentelle bioraffineringsplatform.

Rasmus Prehn kom direkte fra indvielsen af et større kommercielt bioraffineringsanlæg, som AUs forskning havde skabt grundlag for. Og han udtrykte stor anerkendelse af forskningsindsatsen, som har skabt grundlag for en grøn omstilling i landbruget.

Stor interesse for veterinær uddannelse

Samtidig var Rasmus Prehn stærkt interesseret i at høre om AUs arbejde med at forberede en veterinæruddannelse i Foulum.

Institutleder Klaus Lønne Ingvartsen og professor Charlotte Lauridsen fra Institut for Husdyrvidenskab gav derfor en række eksempler på instituttets forskningskompetencer inden for husdyrsundhed, -ernæring og dyrevelfærd

Vi går konstruktivt ind i drøftelserne om en veterinæruddannelse, sagde Brian Bech Nielsen til fødevareministeren. Men han pegede også på, at der økonomiske udfordringer i udflytningen.

Viborgs borgmester Ulrik Wilbek, som også deltog også i besøget, glædede sig til at byde de nye studerende velkomne til området; og han kunne love boliggaranti til alle de nye studerende, som flyttede til Viborg.