Nye ingeniørinstitutter: Nu er konstituerede ledere på plads

Når de fire nye ingeniørinstitutter åbner 1. januar 2021 bliver det med en overgangsledelse indtil ansættelsesprocessen for de nye institutledere er afsluttet. De konstituerede institutledere og viceinstitutledere er nu på plads og klar til at sikre, at de nye institutter kommer godt fra start.

Foto: AU Foto
De konstituerede institutledere og viceinstitutledere er nu på plads og klar til at sikre, at de nye institutter kommer godt fra start. Foto: AU Foto

Overgangsledelsen på de fire nye institutter ser således ud:

Institut for Bio- og Kemiteknologi (BCE)

 • Konstitueret institutleder: Lars Ottosen
 • Viceinstitutleder for udvikling, innovation og erhvervssamarbejde: Stefan Borre-Gude
 • Viceinstitutleder for uddannelse: Keld Lars Bak

Institut for Mekanik og Produktion (MPE)

 • Konstitueret institutleder: Henrik Myhre
 • Viceinstitutleder for udvikling, innovation og erhvervssamarbejde: Helle Wivel
 • Viceinstitutleder for uddannelse: Søren Bøndergaard

Institut for Byggeri og Bygningsdesign (CAE)

 • Konstitueret institutleder: Steffen Petersen
 • Viceinstitutleder for udvikling, innovation og erhvervssamarbejde: Kasper Lynge
 • Viceinstitutleder for uddannelse: Karsten Völcker

Institut for Elektro- og Computerteknologi (ECE)

 • Konstitueret institutleder: Michael Bergholz Knudsen
 • Viceinstitutleder for talentudvikling og ekstern finansiering: Daniel Enrique Lucani Rötter
 • Viceinstitutleder for uddannelse: Per Lysgaard

Processen for ansættelse af de fire institutledere er igangsat, og det forventes at de nye institutledere kan præsenteres i løbet af marts eller april 2021.

”Det er vigtigt for mig, at overgangen til de nye institutter foregår så glat og problemfrit som muligt. Og med denne erfarne gruppe af folk på plads i en overgangsledelse sikrer vi et fortsat godt samarbejde med vores mange gode samarbejdspartnere,” siger Eskild Holm Nielsen, dekan for Technical Sciences.

Interim sekretariatsbetjening og konstituerede sekretariatsledere på plads

Ud over overgangsledelserne er der også etableret en interim sekretariatsbetjening, hvor de konstituerede sekretariatsledere er blevet udpeget. De er konstituerede frem til sommeren 2021. Sammen med de konstituerede institutsekretariatsledere vil en projektchef og en rådgivnings- og styregruppe udgøre en interim sekretariatsbetjening, der skal sikre en sikker og ensartet drift af fire nye ingeniørinstitutter i overgangsfasen indtil nye institutledelser og nye sekretariater er etableret.

”De nye ledelser består af erfarne folk, og jeg er glad for og tryg ved, at de sidder bag roret, når de nye institutter slår dørene op til årsskiftet," slutter Eskild Holm Nielsen.

Læs mere om processen for ny organisering af ingeniørområdet.