Status på besparelserne på Technical Sciences

Mandag 17. maj blev der udleveret partshøringsbreve til 30 medarbejdere, svarende til knap 27 fuldtidsstillinger. I alt bliver ca. 80 medarbejdere berørt at besparelserne i forskellig grad.

Åbner i større version

30 medarbejdere på Tech og i administrationscenteret modtog mandag 17. maj et partshøringsbrev om påtænkt afskedigelse.  Det er svarende til knap 27 fuldtidsstillinger. Først efter partshøringen kan der træffes endelig afgørelse i sagerne.  Afgørelserne forventes meddelt i uge 25, hvorefter det endelige antal fratrædelser ligger fast. De berørte medarbejdere vil herefter blive tilbudt outplacement-forløb.

Der er indgået en række frivillige fratrædelser, aftaler om nedsat tid samt senioraftaler. På den baggrund bliver ca. 80 medarbejdere i forskellig grad berørt af besparelserne, nogen dog blot ved nedgang i timetallet. Derudover nedlægges 20 stillinger, der ikke bliver genbesat. Besparelserne effektueres i 2021, så der kan være økonomisk balance på Tech i 2022.

”Det er en hård tid, vi er igennem”, siger dekan Eskild Holm Nielsen. ”Det er svært for de, der har fået et parthøringsbrev, og det er svært for deres kolleger. I den kommende tid sætter vi fokus på at skabe tryghed og ro og på at skabe de fremtidige rammer, vi skal arbejde under. Institutterne skal sikre nye rammer og prioritere, så Tech stadig er et attraktivt sted at arbejde. Vi skal forsat være med til at gøre en forskel i samfundet, og det har vi, trods besparelserne, heldigvis stadig gode muligheder for”, siger han.

Dekan Eskild Holm Nielsen er glad for fagmiljøernes engagement i den eksterne kommunikation omkring udhulingen af de årlige 2% besparelser på basisbevillingerne, som har konsekvenser for myndighedsområdet på Tech, og som er en af forklaringerne på den økonomiske udfordring på fakultetet.

”Det er vigtigt, at vi gør opmærksom på, at fundamentet for myndighedsområdet bliver udhulet, og at det har konsekvenser. Tech har en vigtig rolle i den grønne omstilling og i rådgivningen på miljø- og fødevareområdet. Det skal vi blive ved med at have, men vi må gøre opmærksom på, at den løbende udhulning har konsekvenser”, siger Eskild Holm Nielsen.

Læs mere om processen for de økonomiske tilpasninger på hjemmesiden