Efter- & Videreuddannelse på Nat og Tech

Kurser som indtægtsdækket virksomhed

Har du en god idé til et kursus, kan du få rådgivning om regler og økonomi. Du kan også se udbuddet af kurser som indtægtsdækket virksomhed på Natural Sciences og Technical Sciences.
På Institut for Ecoscience har de gode erfaringer. Læs mere om indtægtsdækket virksomhed.

Kom godt i gang

Kurser udbudt som indtægtsdækket virksomhed drives lokalt ude på de enkelte institutter, hvor planlægning, administration og eventuel markedsføring ligeledes foregår.

Du har mulighed for at få rådgivning omkring reglerne for at udbyde kurser som indtægtsdækket virksomhed hos Efter- og videreuddannelse, Nat-Tech Uddannelse. Du kan også kontakte en projektøkonom ved Nat-Tech Økonomi, der kan rådgive dig om de økonomiske aspekter ved at udbyde kurser som indtægtsdækket virksomhed.

Kontaktoplysninger:

Efter- og videreuddannelse, Nat-Tech Uddannelse
pr. e-mail evu.nat-tech@au.dk og telefon 2237 2649

Karin Sutherland, Nat-Tech Økonomi
pr. e-mail ksu@au.dk og telefon 8715 3193

Få gode råd med på vejen:

Kontakt

Efter- og Videreuddannelse
Nat-Tech Uddannelse

Ny Munkegade 120, byg. 1520-235
8000 Aarhus C
Tlf.: 2237 2649
E-mail: evu.nat-tech@au.dk