Undervisning & eksamen

timetable.au.dk: Skema for undervisere, kurser og lokaler

timetable.au.dk kan du som underviser både se dit personlige skema og eksportere det til mobil-/mailkalender samt fremsøge skema for andre kurser og lokaler.

Hvis du har spørgsmål til timetable.au.dk, kan du kontakte undervisning.nat-tech@au.dk.

Delprøver

Definition og beskrivelse af delprøver og forudsætninger for indstilling til eksamen

Delprøver

Delprøver (prøver, som ikke er placeret i eksamensperioderne, men som indgår i den samlede bedømmelse), administreres af underviser (praktiske forhold vedrørende afholdelse og bedømmelse), og evalueres via en fælles karakter eller bedømmelse.

Af beskrivelsen i kursuskataloget skal fremgå:

  • Hvilke elementer, der indgår i bedømmelsen
  • Vægtning af eventuelle karakterer
  • Muligheder for omprøve i tilfælde af sygdom
  • Kriterier for samlet beståelse (fx om der tillades ikke-bestået karakter eller udeblivelse i delprøve)
  • Eventuel konsekvens af udeblivelse ved én eller flere af delprøverne.

Forudsætninger for indstilling til eksamen

Forudsætninger, som skal opfyldes inden for samme kursus som pågældende eksamen, skal fremgå af kursuskataloget. Forudsætninger, herunder dokumentation, administreres af underviser.

Underviser meddeler Eksamenskontoret i Nat-Tech Uddannelse, hvilke studerende, der ikke kan indstilles til eksamen. Nat-Tech Uddannelse sender en mail til pågældende studerende med information om, at den studerende ikke har ret til at deltage i eksamen pga. manglende opfyldelse af forudsætninger, og at konsekvensens heraf er en administrativ framelding af eksamen, samt at der er brugt et eksamensforsøg

Af beskrivelsen i kursuskataloget skal fremgå:

  • Hvilke elementer, der indgår som forudsætning(er)
  • Tidsfrister for eventuelle afleveringer, samt mulighed for genaflevering
  • Konsekvenser af manglende opfyldelse af forudsætninger