Undervisning og eksamen

timetable.au.dk: Skema for undervisere, kurser og lokaler

timetable.au.dk kan du som underviser både se dit personlige skema og eksportere det til mobil-/mailkalender samt fremsøge skema for andre kurser og lokaler.

Hvis du har spørgsmål til timetable.au.dk, kan du kontakte undervisning.nat-tech@au.dk.

Delprøver

Definition og beskrivelse af delprøver og forudsætninger for indstilling til eksamen

Delprøver

Delprøver (prøver, som ikke er placeret i eksamensperioderne, men som indgår i den samlede bedømmelse), administreres af underviser (praktiske forhold vedrørende afholdelse og bedømmelse), og evalueres via en fælles karakter eller bedømmelse.

Af beskrivelsen i kursuskataloget skal fremgå:

  • Hvilke elementer, der indgår i bedømmelsen
  • Vægtning af eventuelle karakterer
  • Muligheder for omprøve i tilfælde af sygdom
  • Kriterier for samlet beståelse (fx om der tillades ikke-bestået karakter eller udeblivelse i delprøve)
  • Eventuel konsekvens af udeblivelse ved én eller flere af delprøverne.

Forudsætninger for indstilling til eksamen

Forudsætninger, som skal opfyldes inden for samme kursus som pågældende eksamen, skal fremgå af kursuskataloget. Forudsætninger, herunder dokumentation, administreres af underviser.

Underviser meddeler Eksamenskontoret i Nat-Tech Uddannelse, hvilke studerende, der ikke kan indstilles til eksamen. Nat-Tech Uddannelse sender en mail til pågældende studerende med information om, at den studerende ikke har ret til at deltage i eksamen pga. manglende opfyldelse af forudsætninger, og at konsekvensens heraf er en administrativ framelding af eksamen, samt at der er brugt et eksamensforsøg

Af beskrivelsen i kursuskataloget skal fremgå:

  • Hvilke elementer, der indgår som forudsætning(er)
  • Tidsfrister for eventuelle afleveringer, samt mulighed for genaflevering
  • Konsekvenser af manglende opfyldelse af forudsætninger

Undervisningskalender

Undervisnings- og eksamensperioder på Nat og Tech 2021-22

Undervisnings- og eksamensperioder 2021-22

Introdage for nyoptagne på bacheloruddannelser – sommeroptag

Onsdag 25. august – fredag 27. august

Uge 34

1. semester

Mandag 30. august – lørdag 11. december

Uge 35-49

Undervisning, øvelser og projekter (kun diplomingeniør)

Mandag 13. december – onsdag 22. december

Uge 50-51

Eksamen

Mandag 20. december – lørdag 29. januar

Uge 51-4

Reeksamen

- science og civilingeniør

- diplomingeniør

 

Mandag 23. maj – lørdag 11. juni

Mandag 23. maj – lørdag 2. juli

 

Uge 21-23

Uge 21-26

Skemafri

Mandag 18. oktober – lørdag 23. oktober

Uge 42

Introdage for nyoptagne på bacheloruddannelser – vinteroptag

Onsdag 26. januar – fredag 28. januar

Uge 4

2. semester

Mandag 31. januar – lørdag 21. maj

Uge 5-20

Undervisning, øvelser og projekter (kun diplomingeniør)

Mandag 23. maj – fredag 3. juni

Uge 21-22

Eksamen

Onsdag 1. juni – fredag 1. juli

Uge 22-26

Reeksamen

Mandag 1. august – lørdag 27. august

Uge 31-34

Skemafri

Mandag 11. april - onsdag 13. april

Uge 15

Undervisnings- og eksamensperioder 2020-21

Introdage for nye studerende:Onsdag 26. august - fredag 28. august  Uge 35
1. semester:Mandag 31. august - lørdag 12. decemberUge 36-50
Eksamen:Tirsdag 15. december - lørdag 30. januarUge 51-4
Reeksamen:Tirsdag 25. maj - lørdag 5. juniUge 21-22
Skemafri:Mandag 12. oktober - lørdag 17. oktoberUge 42
2. semester:Mandag 1. februar - lørdag 22. majUge 5-20
Eksamen:Tirsdag 1. juni - onsdag 30. JuniUge 22-26
Reeksamen:Mandag 2. august - lørdag 28. augustUge 31-34
Skemafri:Mandag 29. marts - onsdag 31. martsUge 13
  • Der kan forekomme undervisning uden for de nævnte perioder, f.eks. feltkurser og kurser planlagt som intensive forløb. De skemafrie perioder i uge 42 og mandag-onsdag før Skærtorsdag er ikke fridage, men reserveret til øvrige undervisningsaktiviteter som f.eks. feltkurser. I eksamensperioden kan der planlægges eksamener på lørdage og søndage.