Brugen af undervisningslokaler

Principper for optimering af udnyttelsen af tørre undervisningslokaler

Fakultetsledelserne på Nat og Tech har i starten af 2023 besluttet en række overordnede principper, som skal ligge til grund for fakulteternes skemalægning af undervisning i tørre undervisningslokaler. Baggrunden for dette er både, at sikre optimale skemaer for både studerende og undervisere, og at sikre en optimal udnyttelse af en dyr ressource – vores undervisningslokaler. 

Overordnede principper for optimering af udnyttelsen af undervisningslokaler på Nat og Tech (uprioriteret rækkefølge):

  • Det tilstræbes, at størstedelen af undervisningen placeres i geografisk nærhed af relevante fagmiljøer.
  • Undervisning afvikles hverdage i tidsrummet kl. 8.00-18.00 (kl. 8-16 på fredage). Der kan være særlige arbejdstidsaftaler, som indskrænker tidsrummet, hvor der kan afvikles undervisning. Derudover tilstræbes det at begrænse anvendelse af ydertimerne om eftermiddagen.
  • Undervisningslokaler bookes med udgangspunkt i at udnytte lokalets fulde kapacitet. Ved booking af lokaler til undervisning skal der også tages hensyn til særlige didaktiske og praktiske behov.
  • Vi skal sikre en fuldstændig og retvisende registrering af brugen af vores undervisningslokaler, så de udnyttes optimalt og kan stilles til rådighed for andre institutter og fakulteter.
  • Undervisning har førsteprioritet ifm. brugen af undervisningslokaler. Afholdelse af specialeeksamen, ph.d. forsvar, seminarer mm. kan placeres i undervisningslokaler i tidsrum, hvor der ikke er planlagt undervisning.

Undervisningsplanlægning efter disse principper betyder, i et vist omfang, en ændring af den sædvanlige praksis i forhold til tildeling af lokaler til undervisning, og dermed også til praksis omkring at tilgodese særlige ønsker. Det tilsigtes dog at sikre, at de studerende har et tilhørsforhold til det institut, der har ansvaret for deres uddannelse – mao. en identitet. Derfor vil størsteparten af undervisning på uddannelsen blive forsøgt placeret i nærheden af hjeminstituttet.