Board of Studies of Technical Sciences

Board of Studies (studienævnet) tager sig af de uddannelsesnære aspekter, curriculumudvikling og den praktiske planlægning af uddannelserne og eksamenerne.

Studienævnsstrukturen sikrer de studerendes og medarbejdernes medbestemmelse og medinddragelse på uddannelse og undervisning og tilgodeser samtidig det tværgående og strategiske uddannelsesarbejde på Aarhus Universitet.


Medlemmer

VIP:
Lektor Keld Lars Bak (Formand), Institut for Bio- og Kemiteknologi

Professor Lars Vabbersgaard Andersen (Formandens stedfortræder), Institut for Byggeri og Bygningsdesign

Lektor Lars Erik Bräuner, Institut for Mekanik og Produktion

Lektor Per Lysgaard, Institut for Elektro- og Computerteknologi

Lektor Ricarda Margarete Engberg, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab

Studerende:

Matous Najman (Næstformand)

Emil Lunau Bentsen

Emilie Lindgaard Toftbjerg

Marie-Louise Young Bengtsson

Observatører:

Malene Hald (studenterstudievejleder)

Maibritt Hjorth (studieleder)

Bernd Wollenweber (studieleder)

Bente Mattsson

Asger Steen Boisen