Organisation og administration

Faculty of Technical Sciences er Aarhus Universitets fakultet for de tekniske videnskaber og består af to stabsfunktioner, seks institutter, et institutlignende center, en ingeniørhøjskole og to nationale centre. Der er cirka 1.400 ansatte på fakultetet.

Ledelse

Den øverste leder på Technical Scienes er dekanen, som også er en del af universitetsledelsen på Aarhus Universitet. Dekanen udgør sammen med fakultetets to prodekaner fakultetets dekanat.

Fakultetsledelsen er fakultetets øverste ledelse, og består af dekanen, to prodekaner, den administrative ledelse samt lederne af fakultetets ti største enheder, som repræsenterer:

  • Institut for Agroøkologi
  • Institut for Bioscience
  • Institut for Fødevarer
  • Institut for Husdyrvidenskab
  • Institut for Ingeniørvidenskab
  • Institut for Miljøvidenskab
  • Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG)
  • Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE)
  • DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
  • DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

  Stabsfunktioner

  Fakultetssekretariatet og Administrationscenter Nat-Tech understøtter ledelse, forskning og uddannelse på fakultetet med administrative og tekniske services.