Formidling & presse

Har du brug for lokal hjælp til presseopgaver og andre kommunikationsopgaver, herunder sociale medier, bedes du henvende dig til den kommunikationsansvarlige på dit institut. Find din kontaktperson herunder.

For strategisk og fakultetsunderstøttende kommunikation samt rådgivning kan du kontakte fakultetssekretariatet på Technical Sciences.

 • Institut for Agroøkologi

  • 93522136

 • Institut for Bio- og Kemiteknologi

  • 42404140

  • 41893302

 • Institut for Ecoscience

  • 87158445

 • Institut for Byggeri og Bygningsdesign

  • 42404140

  • 41893302

 • Institut for Elektro- og Computerteknologi

  • 42404140

  • 41893302

 • Institut for Fødevarer

  • 61220291

 • Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab

  • 41414043

 • Institut for Mekanik og Produktion

  • 42404140

  • 41893302

 • Institut for Miljøvidenskab

  • 93522139

 • DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

  • mb@dca.au.dk

 • DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

  • 87151354

 • Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning

  • 87158032


Få rådgivning om planlægning af konferencer og arrangementer

Hos Events og Kommunikationsstøtte kan du få rådgivning og sparring om bl.a. planlægning, budget og lokaliteter, gratis konferencematerialerdiverse udlån og opstart af konferencewebside, markedføring og meget mere, når du skal igang med at planlægge din konference eller dit arrangement. Du kan også tage fat i den kommunikationsansvarlige på dit institut for at høre om mulighederne. Du finder kontaktoplysninger øverst på siden her.

Design og skabeloner i AU's design

AU's designlinjen udgør den overordnede grafiske ramme for profileringen af Aarhus Universitet. Designlinjen skal sikre, at universitetet altid præsenteres professionelt og konsistent på tværs af medier, kanaler og platforme.

Politik for anvendelse af logo og navnetræk på Tech

Technical Sciences har vedtaget en politik for hvordan logoer anvendes. Det gælder navnetrækslogo, særlogo og brug af AU's segl.

Oversættelse og sprog

Find redskaber og information om sprog og oversættelse på AU.