Formidling & presse

Har du brug for lokal hjælp til presseopgaver og andre kommunikationsopgaver, herunder sociale medier, bedes du henvende dig til den kommunikationsansvarlige på dit institut. Find din kontaktperson herunder.

For strategisk og fakultetsunderstøttende kommunikation samt rådgivning kan du kontakte Nat-Tech Kommunikation.

 • Institut for Agroøkologi

  • 93522136

 • Institut for Bio- og Kemiteknologi

  • 42404140

  • 41893302

 • Institut for Ecoscience

  • 87158445

 • Institut for Byggeri og Bygningsdesign

  • 42404140

  • 41893302

 • Institut for Elektro- og Computerteknologi

  • 42404140

  • 41893302

 • Institut for Fødevarer

  • 93508817

 • Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab

  • 87158043

 • Institut for Mekanik og Produktion

  • 42404140

  • 41893302

 • Institut for Miljøvidenskab

  • 87158495

 • Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

  • 21178480

  • 87151278

 • Nationalt Center for Miljø og Energi

  • 87151354

 • Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning

  • 87158032