Skabelon til 'bag om forskningsresultatet'

På denne side finder du HTML koden til den tabel, som du skal indsætte i alle dine forskningsnyheder. Koden indsættes i nyhedens eller sidens html-visning, hvorefter du omformulerer den fortrykte tekst i tabellens højre kolonne under Indhold og formål.

Skabelonen er en vejledning til, hvordan forskningsnyheder og pressemeddelelser deklareres. Punkter udgår, hvis de ikke er relevante eller har indhold.

Sådan gør du

  1. Åbn din nyhed i nyhedsmodulet eller den side, du arbejder på.
  2. Klik på <> (Slå teksttilstand til/fra) i editoren, så du får vist indholdet som html.
  3. Åbn den danske eller engelsk .tex fil nedenfor. Markér og Copy/Paste alt indhold ind nederst i din nyhed eller sides html-visning.
  4. Nu skal du igen klikke på <>  (Slå teksttilstand til/fra) i editoren, så du kommer væk fra html-visningen.
  5. Rediger og tilret tekst og links i tabellens højre kolonne.
  6. Klik på Gem.

OBS. Farverne i tabellen må vi undvære indtil opgraderingen af TYPO3 til version 10 i efteråret 2021. Problemet har været omkring IT.  

Eksempel

Her ser du indholdet i den html-kode, du kan kopiere ind, før den er redigeret:

PUNKTERINDHOLD OG FORMÅL
StudietypeMetode/undersøgelsesdesign. Studietype fortæller om studiets styrke og validitet. Beskrivelsen målrettes modtageren af forskningsnyheden (generalistjournalist vs. fagjournalist)
Eksterne samarbejdspartnereDet er relevante samarbejdspartnere som andre forskningsinstitutioner, kolleger fra andre universiteter eller en ekstern aktør. Fx et medicinalfirma, der leverer analyser, som forskningen er lavet på baggrund af.
Det er ikke med-forfattere. 
Ekstern finansieringFonde, bevillingsgivere
InteressekonfliktInteressekonflikt kan være eventuelle habilitetsproblemer eller interessesammenfald. Fx hvis forskeren står i økonomisk eller anden form for relation til bevillingsgiver, hvis forskeren sidder i advisory board hos Lundbeck, og at Lundbeck har betalt studiet, eller hvis forskeren er udpeget af ministerium til at evaluere fx læreruddannelsen. Det er ikke et problem, hvis der er vandtætte skotter. Pointen er at overlade til modtageren af pressemeddelelsen at foretage vurderingen. 
Det skal understreges over for forskeren, at netop dette punkt er særligt vigtigt for universitetet jf. Grundregler for forskningssamarbejde med eksterne parter. 
Andet'Andet' rummer hvad er relevant at vide for modtageren af pressemeddelelsen for at kunne vurdere historiens validitet i forhold til ansvarlig forskningspraksis. Det kan fx være en afvigelse fra princippet om, at forskningsresultater er baseret på en peer reviewed artikel, der er publiceret i et videnskabeligt tidsskrift. Det skal fx fremgå, hvis kommunikationsafdelingen undtagelsesvist medvirker til medieomtale af resultater, der fx 'kun' er offentliggjort ve en konference eller i en bog. 
Link til videnskabelig artikelDirekte link til abstract eller den videnskabelige artikel, som medieomtalen bygger på. 
KontaktdataNavn + kontaktdata på forsker, som er ansvarlig for forskningsresultatet, medmindre det står et andet sted på pressemeddelelsen.