Fonden Frands Christian Frantsens Legat

Fonden Frands Christian Frantsens Legat vil i april 2022 uddele stipendier og rejselegater på typisk mellem 15.000 og 30.000 kr.

Fondens overordnede formål er at yde stipendier og legater til dygtige studerende inkl. ph.d.-studerende inden for Jordbrugs- og Vildtbiologiforskning indskrevet ved Natural Sciences eller Technical Sciences på Aarhus Universitet.

Ovennævnte stipendier og rejselegater kan søges til studier med relevans for dansk jordbrug, fødevarer og vildtbiologi (fugle og pattedyr):

For studerende, inklusiv ph.d.-studerende til enten:

  • ophold ved danske eller udenlandske forskningsmiljøer
  • anvendelse af særligt apparatur eller omkostningstunge analyser
  • feltarbejde eller
  • populærvidenskabelig promovering af forskning i relation til dansk jordbrug,
    fødevarer og vildtbiologi

Det bemærkes, at generelle leveomkostninger til aflønnede ph.d.-studerende ikke støttes.

Tildelingen må ikke medføre en studietidsforlængelse, hvorfor brugen af midlerne skal indgå ved planlægningen af den studerendes projektforløb.

På baggrund af ansøgningerne beslutter bestyrelsen antallet af donationer og størrelsen af den enkelte donation.

Download ansøgningsskema ved at klikke her

Ved ansøgning til legatet skal ansøgningsskemaet anvendes. Ansøgninger skal indeholde oplysninger om eventuel økonomisk støtte fra anden side.

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest fredag d. 25. marts 2022 kl. 12.00 og sendes som én samlet pdf-fil til Ida Marie Gerdes, img@au.dk.

I emnefeltet angives: Fonden Frands Christian Frantsens Legat.

Svar på ansøgninger kan forventes primo maj 2022.