Fonden Frands Christian Frantsens Legat

Fonden støtter dygtige studerende inden for Jordbrugs- og Vildtbiologiforskning på Aarhus Universitet

Fondens overordnede formål er at yde stipendier og legater til dygtige studerende inkl. ph.d.-studerende inden for Jordbrugs- og Vildtbiologiforskning indskrevet ved Natural Sciences eller Technical Sciences på Aarhus Universitet.

Ovennævnte stipendier og rejselegater kan søges til studier med relevans for dansk jordbrug, fødevarer og vildtbiologi (fugle og pattedyr):

For studerende, inklusiv ph.d.-studerende til enten:

  • ophold ved danske eller udenlandske forskningsmiljøer
  • anvendelse af særligt apparatur eller omkostningstunge analyser
  • feltarbejde eller
  • populærvidenskabelig promovering af forskning i relation til dansk jordbrug,
    fødevarer og vildtbiologi

Det bemærkes, at generelle leveomkostninger til aflønnede ph.d.-studerende ikke støttes.

Tildelingen må ikke medføre en studietidsforlængelse, hvorfor brugen af midlerne skal indgå ved planlægningen af den studerendes projektforløb.

På baggrund af ansøgningerne beslutter bestyrelsen antallet af donationer og størrelsen af den enkelte donation.

Uddeling af stipendier i 2024

Fonden Frands Christian Frantsens Legat vil i maj 2024 uddele stipendier og rejselegater.
Da fonden imidlertid har begrænsede midler til uddeling i 2024 vil disse primært blive prioriteret til bachelorstuderende i portioner på typisk mellem 5.000 og 10.000 kr. Kandidat- og ph.d.-studerende er dog stadig velkomne til at søge.

Ansøgningsskema 2024

Her finder du ansøgningsskemaet.
Vær opmærksom på, at du udover ansøgningsskemaet også skal sende relevante bilag (samlet i én PDF). I ansøgningsskemaet er angivet, hvilke bilag du skal indsende.

Deadline

Ansøgningsskemaet sendes til fcf-foundation@au.dk senest 6. maj 2024.

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til 
Fonden Frands Christian Frantsen

Deadline

Deadline er mandag d. 6. maj 2024.
Der vil kun være én ansøgningsrunde i 2024.