Love og regler

Censors notatpligt

Bekendtgørelse nr. 2271 af 01/12/2021 om eksamen og censur ved universitetsuddan-nelser fastsættes i § 24:

  • § 24. "Under voteringen skal bedømmerne tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet."

Klage og ankenævn

Som censor kan man opleve, at de studerende klager over eksaminationen eller karakteren, og med beskikkelsen som censor følger også en forpligtelse til at deltage i behandlingen af klagesager.

Sats for honorering af klage- og ankenævnsarbejde oplyses ved henvendelse til Nat-Tech Uddannelse omkring den konkrete sag. 

Snyd og plagiering

Snyd og plagiering er et voksende problem på de videregående uddannelser.

Censorkorpsene tager problemet alvorligt og arbejder for, at der på universiteterne fastsættes ensartede regler for behandling af tilfælde af snyd og plagiering.

  • Aarhus Universitet har en hjemmeside om snyd og plagiat - se den her!
  • Se også siden stop plagiat nu

Bekendtgørelser

Studieordninger

Kursusbeskrivelser