Timeloft for censorer (125-timers reglen)

Når man påtager sig opgaver, skal man som censor være opmærksom på, at der eksisterer en såkaldt 125-timers regel. 

Som censor må man maksimalt varetage censoropgaver svarende til 125 timer i alt pr. semester.  

Er man i et semester censor ved flere institutioner, må det samlede timetal ikke overstige 125 timer.

Reglen findes i Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag (særligt fokus på bilag 3, pkt.6)  

Formandskaberne vil fremover tolke bestemmelsen i ovennævnte cirkulære som en 250-timers grænse på årsbasis, da sommerhalvåret har en større prøvebelastning end vinterhalvåret.