Projektorienterede forløb

Rammebeskrivelse for projektorienterede forløb

Projektorienterede forløb på Nat og Tech omfatter to hovedgrupper af kurser:

  1. Fagprojekter af et omfang på 5-15 ECTS, der typisk udføres på det institut der huser uddannelsen og involverer et samarbejde mellem den studerende og hovedvejleder, der fastansat VIP. I nogle tilfælde involveres endvidere en projektvejleder ansat på et andet institut uden for Aarhus Universitet.
  2. Erhvervsprojekter af et omfang på 5-30 ECTS, der udføres på en erhvervsvirksomhed med en hovedvejleder der er fastansat VIP på det institut, der huser uddannelsen, og en projektvejleder fra den erhvervsvirksomhed, hvor projektet udføres.

Bachelorprojekter og kandidatspecialer, der defineres adskilt fra projektorienterede forløb i uddannelsesbekendtgørelsen, er ikke omfattet af nærværende dokument.

Projektorienterede forløb er reguleret af studieordningen og rammerne er derfor givet i den tilhørende kursusbeskrivelse, der skal følge de generelle regler for indhold og opbygning af kursusbeskrivelser.

I tillæg til det generelle indhold skal kursusbeskrivelsen for et erhvervsprojekt indeholde følgende:

  • hvem kontakter samarbejdsvirksomheden
  • hvem kan fungere som hovedvejleder
  • hvem godkender virksomhedsvejleder
  • eventuelle krav til virksomheden
  • proces for projektstart
  • beskrivelse af vejledningsprocessen
  • krav om projektkontrakt

Information om de projektorienterede forløb og erhvervsprojekter skal indgå i instituttets generelle information om uddannelsernes kursusudbud, herunder adresseres ved det årlige informationsmøde om det kommende kursusudbud.

Efter det projektorienterede forløb

Alle projektorienterede forløb skal evalueres efter forløbet er afsluttet.

Koordinatorerne for forløbene har ansvaret for at evalueringsproceduren iværksættes og har ansvar for at evalueringerne indsamlet og indgår i fakultetets kvalitetssikringssystem.

Evalueringen skal følge fakultetets generelle regler for evaluering og de specifikke krav til evaluering af fagprojekter og erhvervsprojekter.