Kursusevaluering

Aarhus Universitet og fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences arbejder systematisk med at gøre undervisningen endnu bedre. En af måderne at kvalificere undervisningen på er, at studerende evaluerer de kurser, de følger, så du som underviser får et indblik i, hvordan de studerende har oplevet undervisningen. Det giver dig et godt grundlag til udvikling af undervisningen. Derudover anvendes kursusevalueringer også som en del af akkrediteringen af uddannelserne på AU.

Da det er dig, der har kontakten til de studerende og din undervisning, der evalueres, er det vigtigt for fakulteterne, at du prioriterer kursusevaluering og sørger for, at svarprocenten bliver så høj som muligt. Det giver både AU, studienævn/uddannelsesudvalg og dig selv det bedste grundlag for at anvende resultaterne af evalueringen.

Rammer for kursusevaluering

Kursusevalueringen foregår igennem Brightspace og der er en række standardspørgsmål til alle kurser - 2 fælles for alle kurser på AU samt nogle fra dit studienævn/uddannelsesudvalg. Derudover har du mulighed for at stille dine egne spørgsmål, hvis der er noget, DU gerne vil have svar på fra dine studerende. At stille egne spørgsmål giver dig et uvurderligt redskab til at følge effekterne af dine tiltag i undervisningen.

Der er fritekst-mulighed til alle spørgsmål (undtagen de to på AU niveau), og når evalueringen er slut, kan du se de studerendes svar, både tekstsvar og beregnede procenter fra besvarelser.

Evaluering i undervisningstiden

Fakultetsledelserne for Natural Sciences og Technical Sciences har besluttet, at evalueringen skal foregå i undervisningstiden, og at de studerende skal have tilbagemelding på og dialog om evalueringen, inden kurset er slut.

I undervisningen forventes det, at du afsætter tid, gerne næstsidste undervisningsgang, til at de studerende evaluerer kurset. Inden da skal du have tilføjet eventuelle egne spørgsmål og frigivet spørgeskemaet i Brightspace.

Senest sidste undervisningsgang gennemgår du resultaterne sammen med de studerende. Her kan I have en dialog om resultaterne, få uddybet eventuelle kommentarer, og du kan give dit perspektiv på hvilke tiltag, du ønsker at gøre på baggrund af evalueringen til næste gang, kurset skal afholdes.

Det, tror vi, kan gøre vores gode undervisning endnu bedre.

Årshjul/oversigt efterår

Aktør

Handling

Start

Slut

Kursusansvarlig

Redigering af underviseres adgang til evaluering;
ændring af evalueringsdatoer ift. standard-evalueringsperiode (se nedenfor)

Onsdag uge 36

Onsdag uge 38

Underviser 

Opsætning af evaluering (tilføjelse af spørgsmål, ændring af evalueringsdato)

Medio uge 38

Dagen før evalueringsstart

Standard-evalueringsperiode for korte kurser (7-ugers)

Fredag 2 uger før sidste undervisningsuge
(uge39)

Fredag 1 uge før sidste undervisningsuge
(uge 40)

Standard-evalueringsperiode for 14-ugers kurser samt korte (7-ugers) med start i uge 43

Fredag 2 uger før sidste undervisningsuge
(uge 47)

Fredag 1 uge før sidste undervisningsuge
(uge 48)

Standard-evalueringsperiode for projekter (ekskl. bachelorprojekter og specialer)

Fredag 2 uger før sidste undervisningsuge
(uge 47)

Sidste undervisningsuge
(uge 49)

Standard-evalueringsperiode for bachelorprojekter og specialer

Start første onsdag i den ordinære eksamensperiode
(uge 2)

Onsdag uge 24

Uddannelses-ansvarlig

Kvalitetssikring af datagrundlag for forårets kurser

Ca. uge 50

Ca. uge 51

Underviser

Kursusrapporter er klar i Brightspace

(Resultater fra projektevaluering indgår i uddannelsesrapporter)

Dagen efter en evaluering lukker

Uddannelses-ansvarlig

Uddannelsesrapporter er klar i Brightspace

Uge 49

Uddannelses-ansvarlig

Projektevalueringsresultater indgår i Uddannelses- rapporter, men medtages først, efterhånden som evalueringsperioden udløber

Alle resultater medtages fra slutningen af uge 4

Offentliggørelse af uddannelsesrapporter uden kommentarer på studieportalerne

Primo februar

Årshjul/oversigt forår

Aktør

Handling

Start

Slut

Kursusansvarlig

Redigering af underviseres adgang til evaluering;
ændring af evalueringsdatoer ift. standard- evalueringsperiode (se nedenfor)

Onsdag uge 6

Onsdag uge 8

Underviser 

Opsætning af evaluering (tilføjelse af spørgsmål, ændring af evalueringsdato)

Medio uge 8

Dagen før evalueringsstart

Standard-evalueringsperiode for korte kurser (7-ugers)

Fredag 2 uger før sidste undervisningsuge
(uge 9)

Fredag 1 uge før sidste undervisningsuge
(uge 10)

Standard-evalueringsperiode for 14-ugers kurser samt korte (7-ugers) med start i uge 12

Fredag 2 uger før sidste undervisningsuge
(uge 18)

Fredag 1 uge før sidste undervisningsuge
(uge 19)

Standard-evalueringsperiode for projekter (ekskl. bachelorprojekter og specialer)

Fredag 2 uger før sidste undervisningsuge
(uge 18)

Sidste undervisningsuge
(uge 20)

Standard-evalueringsperiode for bachelorprojekter og specialer

Start første onsdag i den ordinære eksamensperiode
(uge 23)

Onsdag uge 25

Uddannelses-ansvarlig

Indmelding af eventuelle ændringer til UU-spørgsmål for kommende studieår

Ca. uge 21

Ca. uge 24

Uddannelses-ansvarlig

Kvalitetssikring af datagrundlag for efterårets kurser

Ca. uge 24

Ca. uge 25

Underviser

Kursusrapporter er klar i Brightspace
(Resultater fra projektevaluering indgår i uddannelsesrapporter)

Dagen efter en evaluering lukker

Uddannelses-ansvarlig

Uddannelsesrapporter er klar i Brightspace

Uge 20

Uddannelses-ansvarlig

Projektevalueringsresultater   indgår i Uddannelsesrapporter, men medtages først, efterhånden som evalueringsperioden udløber

Alle resultater medtages fra slutningen af uge 25

Offentliggørelse af uddannelsesrapporter uden kommentarer på studieportalerne

Primo september

Kontakt

Vedr. kursusevaluering

Spørgsmål vedr. kursusevaluering kan rettes til Kursusevaluering, Nat-Tech Uddannelse:

Tekniske spørgsmål

Tekniske spørgsmål kan rettes til Brightspace support: