Biblioteksudvalg for Natural og Technical Sciences

Biblioteksudvalg ved Nat og Tech understøtter samarbejdet mellem Det Kongelige Bibliotek (KB), fakulteterne og institutterne. Udvalget agerer som bindeled mellem de faglige miljøer og fakultetsledelserne hvad angår samarbejdet med KB, og rådgiver fakultetsledelserne i relation til KB, vedr. både forskning og uddannelse.

Link til udvalgets kommissorium

Forperson

Jacob Schach Møller , Institutleder , Institut for Matematik

Medlemmer

Ole Hertel , Prodekan , Dekanat, Technical Sciences
Per Lysgaard , Viceinstitutleder for Uddannelse , Institut for Elektro- og Computerteknologi
Maria Juhler Maibom , Sekretariatsleder , Institut for Fysik og Astronomi
Hanne Munch Kristiansen , Biblioteksleder , AU Library, Sundhedsvidenskab
Birgit S. Langvad , Sekretariatsleder , Institut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Foulum