Udvalget for digital infrastruktur

En avanceret digital infrastruktur for computerkapacitet og lagring er essentielt for at kunne opfylde ambitionerne i AU’s strategi 2025 om mere tværfaglig forskning, der er drevet af store datasæt og algoritmer, samtidig med at der sikres tilstrækkelig databeskyttelse. Tech har en opgave i at forbedre fakultetets datainfrastruktur og datahåndtering for at kunne opfylde nationale og internationale krav og høste fordelene ved forskning og undervisning drevet af data fra hele fakultetet.

Formålet med Udvalget for digital infrastruktur på Faculty of Technical Sciences er at bidrage til AU’s strategiske målsætninger ved at administrere og koordinere den digitale infrastruktur og ressourcer relateret til både IT og lagring på Tech. Udvalget skal bidrage til nye HPC-tiltag, der styrker nye forskningsområder inden for og på tværs af eksisterende forskningsområder.

Udvalget for digital infrastruktur på Tech skal være et forum for strategiske drøftelser og erfaringsudveksling på tværs af institutter og op imod samarbejdet med AU’s HPC-Udvalg.