Forskningsudvalg for Technical Sciences

Forskningsudvalget sikrer høj kvalitet i fakultetets forskningsaktiviteter og er samtidig koordinerende organ inden for disse. Udvalget består af repræsentanter for institutterne, centrene samt dekanaterne.

Udvalget har til formål at fremme de strategiske målsætninger om at øge den eksterne finansiering af fakultetets forskning, skabe større faglig synergi på tværs af fakultetets videnskabelige miljøer samt sikre høj kvalitet i forbindelse med rekruttering og ansættelse af videnskabeligt personale.  

Fakultetets forskningsudvalg har til formål at være et forum for strategiske drøftelser og tværgående erfaringsudveksling i relation til ansøgningsmuligheder, potentialer for tværgående projekter og samarbejder samt rekrutteringsplaner og -initiativer.

Lokalt findes også forskningsudvalg på samtlige institutter og institutlignende centre. De lokale udvalg rådgiver deres leder i relation til udvikling af forskningsstrategi og i forskningsspørgsmål. 


Formand: Prodekan for forskning Brian Vinter

Institut for Agroøkologi: Professor Henrik Brinch-Pedersen

Institut for Ecoscience: Professor Christian Sonne

Institut for Fødevarer: Professor Derek V. Byrne

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab: Professor Knud Erik Bach Knudsen

Institut for Mekanik og Produktion: Professor Henrik Myhre Jensen

Institut for Byggeri og Bygningsdesign: Ingeniørdocent Søren Wandahl

Institut for Bio- og Kemiteknologi: Lektor Edzard Spillner     

Institut for Institut for Elektro- og Computerteknologi: Viceinstitutleder Daniel E. Lucani Rötter     

Institut for Miljøvidenskab: Professor Peter L. Langen

Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG): Tenure track adjunkt Guillaume Ramstein