Fakultetsledelsesmøder på Technical Sciences

Fakultetsledelsen består af dekanen, prodekanerne, lederne af fakultetets ti største enheder samt den administrative ledelse. Se oversigt over fakultetsledelsen på Technical Sciences.

Fakultetsledelsesmøderne afholdes cirka tre gange om måneden og sekretariatsbetjenes af fakultetssekretariatet.

Find dagsordner og referater fra fakultetsledelsesmøderne herunder.


Dagsordener og referater 2020

Fakultetsledelsesmøde nr. 1, 16. januar 2020: Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 2, 7. februar 2020: Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 3, 27. februar 2020: Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 4, 20. marts 2020: Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 5, 30. april 2020: Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 6, 14. maj 2020: Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 7, 25. maj 2020: Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 8, 9. juni 2020: Dagsorden Referat  

Fakultetsledelsesmøde nr. 9, 26. juni 2020: Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 10, 13. august 2020: Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 11, 20. august 2020:  Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 12, 31. august 2020: Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 13, 9. september 2020: Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 14 24. september 2020:  Dagsorden Referat

Referater 2021

Referater fra Fakultetsledelsens møder i 2021 kan findes i følgende WorkZone sag:

2021-0257584, Tech fakultetsledelsesmøder referater 2021, AU225481

Referater 2022

Referater fra Fakultetsledelsens møder i 2022 kan findes i følgende WorkZone sag:

2022-0335388, Tech fakultetsledelsesmøder referater 2022, AU225481

Referater 2023

Referater fra Fakultetsledelsens møder i 2023 kan findes i følgende WorkZone sag:

2023-0502785, Tech fakultetsledelsesmøder referater 2023, AU225481