Erhvervs- & innovationsudvalg

Erhvervs- og innovationsudvalget er det koordinerende organ for erhvervsrettede aktiviteter på Technical Sciences. Udvalget består af repræsentanter for institutterne, centrene samt dekanatet.

Erhvervs- og innovationsudvalget på Technical Sciences skal bidrage til øget dialog og samarbejde med det private erhvervsliv og offentlige virksomheder. Samtidig rådgiver udvalget dekanen og fakultetsledelsen om erhvervssamarbejder, og udvalget er således et koordinerende organ for de aktiviteter, der angår erhvervssamarbejde. Formålet med udvalget er at sikre en professionel tilgang til det private erhvervsliv.

Udvalget er desuden koordinerende for institutters og centres lokale erhvervsudvalg.


Medlemmer

Formand: xx

Institut for Agroøkologi: Seniorforsker Birte Boelt 

Institut for Bio- og Kemiteknologi: Viceinstitutleder Thomas Lundgaard

Institut for Ecoscience: Specialkonsulent Stine Slotsbo

Institut for Byggeri og Bygningsdesign: xx

Institut for Elektro- og Computerteknologi: Seniorkonsulent Andy Drysdale

Institut for Fødevarer: Seniorforsker Martin Jensen

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab: Professor Søren Østergaard

Institut for Mekanik og Produktion: Viceinstitutleder Helle Wivel

Institut for Miljøvidenskab: Seniorforsker Hans Sanderson

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA): Erhvervs- og international koordinator Margrethe Balling Høstgaard

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE): Chefkonsulent Anja Skjoldborg Hansen

Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning: Morten Kargo