Board of Studies of Technical Sciences

Studienævnene tager sig af de uddannelsesnære aspekter, curriculumudvikling og den praktiske planlægning af uddannelserne og eksamenerne.

Der er to studienævn under Faculty of Technical Sciences: