Board of Studies of Technical Sciences

Board of Studies (studienævnet) tager sig af de uddannelsesnære aspekter, curriculumudvikling og den praktiske planlægning af uddannelserne og eksamenerne.

Studienævnsstrukturen sikrer de studerendes og medarbejdernes medbestemmelse og medinddragelse på uddannelse og undervisning og tilgodeser samtidig det tværgående og strategiske uddannelsesarbejde på Aarhus Universitet.


Medlemmer

Formand: Uddannelsesleder og lektor Keld Lars Bak

Formandens stedfortræder: Lektor Anders Feilberg

VIP

Institut for Ingeniørvidenskab: Professor Lars Vabbersgaard Andersen

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet: Uddannelsesleder og lektor Per Lysgaard