2. Organisering af samarbejdet

Her kan du som forsker få svar på spørgsmål om organisering af samarbejdet.

Organiseringen af samarbejdet med den eksterne part skal sikre, at rollefordelingen og ansvaret ved løsning af opgaven er entydigt fastlagt, kendt af alle involverede, og sikre, at du som forsker har det sidste ord i forhold til løsning af opgaven. Også her gælder armslængdeprincippet.

Må en ekstern part være projektleder?

Ja, det skal dog sikres, at ansvarsforhold og roller er klart beskrevne, så din forskningsfrihed og armslængdeprincippet ikke kommer under pres. Som udgangspunkt er det ønskeligt, at en AU-forsker er projektleder, men der kan være forhold, der gør det nødvendigt at have en ekstern part som projektleder. Husk, at du som forsker er styrende for metodevalg, materialer og resultatfremlæggelse og konklusion for dit arbejde, og at det skal være entydigt beskrevet som sådan. Dine konklusioner som forsker må ikke begrænses af den eksterne part, og du har altid det sidste ord

Må der være eksterne parter i en styregruppe/følgegruppe?

Ja, hvis styregruppen ikke har bestemmende indflydelse på metodevalg, materialer og resultatfremlæggelse og konklusion, idet du som forsker altid har det sidste ord. Sørg for, at det er beskrevet sådan. En styregruppe kan sørge for fremdrift i projektet, ikke styre din forskning. Igen: Dine konklusioner som forsker må ikke begrænses af den eksterne part