Har du yderligere spørgsmål?

Skulle du have spørgsmål til anvendelsen af retningslinjerne, kan du kontakte en række folk på AU, som har til opgave at støtte dig i dit arbejde

For spørgsmål til disse retningslinjer: Kontakt institutledelsen på dit institut.

For spørgsmål til kontrakter: Kontakt TTO

For spørgsmål om journalisering: Kontakt sekretariatet på dit institut.
For spørgsmål om fagfællebedømmelse: Kontakt institutledelsen på dit institut.
For spørgsmål om presse: Kontakt instituttets presseansvarlige.

Læs disse retningslinjer, så du forstår baggrunden

AU’s opdaterede Politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis.

Den bagvedliggende danske adfærdskodeks for forskningsintegritet.

AU’s rådgivere om ansvarlig forskningspraksis og rammer for forskningsfrihed.

AU’s delegationsregler.

Instruks om håndtering af eksterne midler.

Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation.

Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed.