Tech Rekrutteringsforum

Tech Rekrutteringsforum udvikler og koordinerer fakultetets samlede rekrutteringsindsats. Fakultetet har nemlig et fælles mål om at rekruttere de dygtigste studerende, og for at nå dette mål arrangeres en bred vifte aktiviteter.

Technical Sciences ønsker at anspore flere børn og unge til at vælge en naturvidenskabelig/teknisk studieretning i gymnasieskolen og på sigt at rekruttere de dygtige unge.

Fakultetets institutter arrangerer en bred vifte af formidlings- og rekrutteringsaktiviteter målrettet gymnasieelever samt deres lærere og forældre og for grundskoleelever. Tech Rekrutteringsforum har det overordnede ansvar for indsatsen. Forummet koordinerer, prioriterer ressourcer, udvikler og skaber synergi mellem de mange aktiviteter, og ud fra fælles strategiske retningslinjer fordeler og prioriterer Tech Rekrutteringsforum midler fra dekanpuljerne til dækning af blandt andet lønudgifter i forbindelse med aktiviteterne.

Til daglig refererer Tech Rekrutteringsforum til prodekanen for uddannelse, og hvert år leverer forummet en oversigt over årets aktiviteter samt regnskab herfor og et forslag til justeringer af strategi, budget og organiseringen.

Medlemmer

 • Dekanat, Technical Sciences: Prodekan for uddannelse Finn Borchsenius (formand)
 • Studieleder for ingeniøruddannelserne Maibritt Hjorth
 • Studieleder for de jordbrugsvidenskabelige uddannelser Bernd Wollenweber
 • Administrationscenter Nat-Tech: Kamilla Søndergaard Jessen (tovholder)
 • Vejledning og studieinformation, Adm. Nat-Tech: Stine Marie Skou Nielsen
 • Institut for Agroøkologi: Lektor Chris Khadgi Sørensen
 • Institut for Ecoscience: orienteres hvis der er noget relevant på dagsordenen
 • Institut for Fødevarer: Adjunkt Ulrik Kræmer Sundekilde
 • Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab: Adj. professor Stig Purup
 • Institut for Miljøvidenskab: Seniorforsker Lise Lotte Sørensen
 • Institut for Bio-og Kemiteknologi: Lektor Thomas Tørring
 • Institut for Byggeri og Bygningsdesign: Lektor Gorm Rytter
 • Institut for Elektro- og Computerteknologi: Lektor Finn Jensen
 • Institut for Mekanik og Produktion: Adjunkt Jeanette Ejsing Møberg
 • Nat-Tech Kommunikation, Adm. Nat-Tech: Kim Harel
 • Science Museerne: Leder af læring Linda Greve