Fakultetsledelsesmøder på Technical Sciences

Fakultetsledelsen består af dekanen, prodekanerne, lederne af fakultetets ti største enheder samt den administrative ledelse. Se oversigt over fakultetsledelsen på Technical Sciences.

Fakultetsledelsesmøderne afholdes ca. en gang om måneden og sekretariatsbetjenes af fakultetssekretariatet.

Find dagsordner og referater fra fakultetsledelsesmøderne herunder.

(Siden er under udarbejdelse).


Dagsordener og referater 2020

Fakultetsledelsesmøde nr. 1, 16. januar 2020: Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 2, 7. februar 2020: Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 3, 27. februar 2020: Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 4, 20. marts 2020: Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 5, 30. april 2020: Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 6, 14. maj 2020: Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 7, 25. maj 2020: Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 8, 9. juni 2020: Dagsorden Referat  

Fakultetsledelsesmøde nr. 9, 26. juni 2020: Dagsorden Referat