Akademisk Råd for Technical Sciences

Akademisk Råd skal sikre samarbejde og tværfaglig udvikling både inden for fakultetet og på tværs af fakulteterne og dermed bidrage til universitetets samlede udvikling.

Akademisk Råd skal sikre løbende inddragelse af medarbejdere og studerende, så disse grupper sikres en reel indflydelse på ledelsen og udviklingen af fakultetet. Det er rådets opgave at sikre gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål, og gennem regelmæssige drøftelser af fakultetets kerneaktiviteter skal rådet fungere som garant for en akademisk forsvarlig varetagelse af disse, særligt vedrørende forskning og uddannelse. Medlemmer af Akademisk Råd bidrager til kvalitetssikring og stimulering af nye ideer og forslag.


Formandskab

Forperson: Anne Jensen

Næstformand: Dekan Eskild Holm Nielsen

Medlemmer

Dekan: Eskild Holm Nielsen

VIP

Institut for Agroøkologi: Lektor René Gislum

Institut for Ecoscience: Seniorforsker Annette Baattrup-Pedersen

Institut for Bio- og Kemiteknologi: Lektor Thomas Lykke-Møller Sørensen

Institut for Byggeri og Bygningsdesign: Ingeniørdocent Søren Wandahl

Institut for Elektro- og Computerteknologi: Professor Björn Andresen

Institut for Fødevarer: Lektor Hanne Lakkenborg Kristensen

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab: Seniorforsker Jens Malmkvist

Institut for Mekanik og Produktion: Ingeniørdocent Martin Heide Jørgensen

Institut for Miljøvidenskab og DCE: Seniorforsker Anne Jensen (forperson)

Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning: Adjunkt Emre Karaman

TAP:

Teknisk assistent Ahmad Madary, Institut for Mekanik og Produktion

Fundraiser Stine Wendelboe Bjorholm, Institut for Ecoscience 

Centersekretariatsleder Louise Fischer Koue, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning

Ph.d.-studerende

Maria Holst Kjeldsen, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab

Hadi Sehat, Institut for Elektro- og computerteknologi 

Studerende

Stine Munkholm Jespersen

Emil Lunau Bentsen

Aske Høj Merrild

Matouš Najman