Akademisk Råd for Technical Sciences

Akademisk Råd skal sikre samarbejde og tværfaglig udvikling både inden for fakultetet og på tværs af fakulteterne og dermed bidrage til universitetets samlede udvikling.

Akademisk Råd skal sikre løbende inddragelse af medarbejdere og studerende, så disse grupper sikres en reel indflydelse på ledelsen og udviklingen af fakultetet. Det er rådets opgave at sikre gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål, og gennem regelmæssige drøftelser af fakultetets kerneaktiviteter skal rådet fungere som garant for en akademisk forsvarlig varetagelse af disse, særligt vedrørende forskning og uddannelse. Medlemmer af Akademisk Råd bidrager til kvalitetssikring og stimulering af nye ideer og forslag.


Formandskab

Medlemmer

VIP

Institut for Agroøkologi: Lektor Sabine Ravnskov

Institut for Ecoscience: Seniorforsker Frants Havmand Jensen

Institut for Bio- og Kemiteknologi: Lektor Thomas Lykke-Møller Sørensen

Institut for Byggeri og Bygningsdesign: Professor Søren Wandahl

Institut for Elektro- og Computerteknologi: Professor Björn Andresen

Institut for Fødevarer: Lektor Hanne Lakkenborg Kristensen

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab: Seniorforsker Karen Thodberg

Institut for Mekanik og Produktion: Professor Charles Møller

Institut for Miljøvidenskab og DCE: Seniorforsker Anne Jensen

Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning: Adjunkt Emre Karaman

TAP:

Forskningsingeniør Ahmad Madary, Institut for Mekanik og Produktion

Community Manager Litte Dalsgaard, Institut for Elektro- og Computerteknologi

Centersekretariatsleder Louise Fischer Koue, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning

Ph.d.-studerende:

Anna Elisabeth Kristoffersen, Institut for Byggeri og Bygningsdesign

Muhammad Mohsin Nawaz, Institut for Agroøkologi

Studerende

Frederik Lindberg Callesen

Lærke Dueholm Jensen

(Two unoccupied seats)

Postdocs:

Riad Sahli, Institut for Mekanik og Produktion

Zahra Esfahani, Institut for Elektro- og Computerteknologi