Intern information og nyheder

Foto: Jesper Rais/AU Foto

16.12.2020 |

Mod nye Horizonter

Den kommende strategi for TECH-fakultetet er i fuld gang med at blive udfoldet, og de enkelte delstrategier begynder at vise deres konturer. Hvad gemmer der sig bag intentionerne, og hvilke muligheder er der for at tage hul på de næste års opgaver? I den kommende tid sættes der løbende fokus på forskellige aspekter i strategiens mål og midler:…

16.12.2020 |

Dekanen gør status på 2020

Dekan Eskild Holm Nielsen gør status på året, der er gået. 2020 har været et år, som har krævet forandringsparathed i ekstrem grad, men det er håndteret med stor professionalitet og kreativitet hos alle Techs medarbejdere. De kommende år byder på økonomiske udfordringer, der også kræver, at vi arbejder sammen og finder løsninger, så vi kan komme…

Foto: AU Foto

14.12.2020 |

Administrationscenter Nat-Tech lukket omkring jul og nytår

Afdelingerne i Administrationscenter Nat-Tech holder lukket eller har begrænset bemanding omkring jul og nytår.

Foto: Colourbox

11.12.2020 |

Økonomi: Årsafslutning 2020

Årsafslutningen for økonomiåret 2020 nærmer sig. Se de vigtigste frister, som institutter og øvrige enheder under fakultetet skal være opmærksomme på.

Techs strategiproces er bygget om omkring følgende tre spor: Ledelsesudvikling i fakultetsledelsen, Fokusgrupper om strategisk temaer og Administrativt samarbejde, koordinering og prioritering

16.11.2020 |

Strategiproces for Tech skudt i gang

Faculty of Technical Sciences har snart et år på bagen, og efter en rundtur hos alle fakultetets institutter, har dekan Eskild Holm Nielsen sammen med dekanatet igangsat en strategiproces. Det vil foregå i en tresporet proces, hvor der blandt andet indgår fokusgrupper om de vigtigste strategisk prioriterede temaer.

De konstituerede institutledere og viceinstitutledere er nu på plads og klar til at sikre, at de nye institutter kommer godt fra start. Foto: AU Foto

11.11.2020 |

Nye ingeniørinstitutter: Nu er konstituerede ledere på plads

Når de fire nye ingeniørinstitutter åbner 1. januar 2021 bliver det med en overgangsledelse indtil ansættelsesprocessen for de nye institutledere er afsluttet. De konstituerede institutledere og viceinstitutledere er nu på plads og klartil at sikre, at de nye institutter kommer godt fra start.

Billedet viser antal kvæg pr. hektar i Danmark i henholdsvis 1898 og i 2018. Data viser, at vi over ca. 100 år har flyttet kvægbruget fra de frugtbare jorde mod øst til de sandede – og billigere - jorde mod vest. GIS-data som disse bruges f.eks. i AU-projektet ProvenanceDK, der skal forstå og fremme lokale fødevarer.

05.11.2020 |

Unik fælles geografisk datasamling er nu tilgængelig for forskere og studerende

Alle forskere og studerende har adgang til AU’s nye, fælles geografiske datasamling. Samlingen kan bruges til alt fra kræftforskning til kortlægning af fortidsminder og er enestående i den danske universitetsverden.

Foto: Pixabay

03.11.2020 |

Hjælp til virtuelle møder og konferencer

COVID-19-situationen fordrer nytænkning og andre krav til tidligere praksis og vaner – herunder blandt andet, hvordan vi afvikler virtuelle ’møder’. Ny hjemmeside hjælper dig i gang.

Nu kan du løbende se de seneste tal for smitte med COVID-19 blandt studerende og medarbejdere på Technical Sciences. (Grafik: Colourbox)

20.10.2020 |

Se smittestatus på fakultetet

Nu kan du løbende se de seneste tal for smitte med COVID-19 blandt studerende og medarbejdere på Technical Sciences.

Eskild Holm Nielsen, dekan for Faculty of Technical Sciences (Foto: Melissa Yildirim, AU)

09.10.2020 |

AU’s bestyrelse vedtager ny organisering af ingeniørområdet

På bestyrelsesmødet 8. oktober gav AU’s bestyrelse grønt lys til etableringen af fire nye ingeniørinstitutter på universitetet. Den nye organisering har til formål at samle fagmiljøerne på tværs af Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og Institut for Ingeniørvidenskab. De nye institutter åbnes 1. januar 2021.

Viser resultater 1 til 10 ud af 69

1 2 3 4 5 6 7 Næste