Intern information og nyheder

Nu kan du løbende se de seneste tal for smitte med COVID-19 blandt studerende og medarbejdere på Technical Sciences. (Grafik: Colourbox)

20.10.2020 |

Se smittestatus på fakultetet

Nu kan du løbende se de seneste tal for smitte med COVID-19 blandt studerende og medarbejdere på Technical Sciences.

Eskild Holm Nielsen, dekan for Faculty of Technical Sciences (Foto: Melissa Yildirim, AU)

09.10.2020 |

AU’s bestyrelse vedtager ny organisering af ingeniørområdet

På bestyrelsesmødet 8. oktober gav AU’s bestyrelse grønt lys til etableringen af fire nye ingeniørinstitutter på universitetet. Den nye organisering har til formål at samle fagmiljøerne på tværs af Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og Institut for Ingeniørvidenskab. De nye institutter åbnes 1. januar 2021.

06.10.2020 |

Stil op til AU-valget

Det er snart tid til at stille op som kandidat og stemme til universitetsvalget. I år skal der vælges medlemmer til studienævn, ph.d.-udvalg og studenterrepræsentanter til bestyrelsen. Studerende og ph.d.-studerende skal også vælges til Akademisk Råd, mens valg af VIP og TAP til Akademisk Råd udskydes til foråret 2021.

Person pudser næse. Foto: Colourbox

01.10.2020 |

Smitteberedskab på Nat og Tech - guide til medarbejdere

Hvad skal du gøre, hvis en studerende er smittet med COVID-19, eller hvis du selv har mistanke om at være smittet? Denne overskuelige guide giver dig overblik over procedurer og ansvarsfordeling i det lokale smitteberedskab.

AU i Foulum (Foto: Anders Trærup, AU)

28.08.2020 |

Dekanen besøger institutterne på Faculty of Technical Sciences

En besøgsrunde til alle Tech-fakultetets institutter og enheder for dekan Eskild Holm Nielsen er netop skudt i gang. Formålet er at hilse på medarbejderne og introducere den kommende strategiproces. Der vil her være rig mulighed for at deltage i dialogen og stille spørgsmål.

Dekan Eskild Holm Nielsen  (Foto: Melissa Yildirim, AU)

28.08.2020 |

Hilsen fra dekanen

Vi er nu kommet godt i gang efter ferien, desværre med en del hjemsendte medarbejdere i Aarhus, som nu heldigvis kan begynde at vende tilbage igen i denne uge. Covid-19 er her tydeligvis stadig og er et vilkår, vi må forberede os på at skulle leve med i en rum tid endnu. Det kræver noget af både den enkelte og af os alle i fællesskab at opretholde…

26.08.2020 |

Velkommen til de nye studerende

Technical Sciences byder i år velkommen til 1.131 nye studerende på ingeniøruddannelserne og agrobiologi. Studiestarten er på grund af corona anderledes end den plejer at være – og alligevel ligner den sig selv.

Nu kommer de studerende tilbage på campus og universitetet  ligner sig selv igen. Men det er afgørende at vi alle - både medarbejdere og studerende - hjælpes ad med at overholde retningslinjerne for at undgå smittespredning med COVID-19. Foto: Melissa Yildirim, AU Foto.

26.08.2020 |

Studerende tilbage på campus

I denne uge begynder introdagene for de nye studerende og derefter går efterårssemestret i gang med både fysiske undervisningsaktiviteter og online undervisning for alle studerende på Nat og Tech. Både studerende og undervisere er blevet klædt godt på til at håndtere de nye forholdsregler for at undgå smittespredning med COVID-19. Få et overblik…

Undervisning ved studiestart for ingeniørstuderende. Foto: Lars Kruse

20.08.2020 |

Information om undervisning under corona

Coronasituationen betyder at mange forhold omkring undervisningen vil være påvirket i efterårssemestret. Følg med i de informationer der handler specifikt om undervisning under corona her på medarbejderportalen.

18.08.2020 |

Søg støtte fra AUFF

Aarhus Universitets Forskningsfond har offentliggjort opslag for AUFF NOVA, International mobilitet og Publikationsstøtte. Der er ansøgningsfrister i september.

Viser resultater 1 til 10 ud af 61

1 2 3 4 5 6 7 Næste